Technologia zimnej plazmy

Urządzenia Jonix w trybie ciągłym dezynfekują i sanityzują powietrze i powierzchnie. Technologia zimnej plazmy (eng. Non-Thermal Plasma) jest bardzo zaawansowaną formą jonizacji powietrza, uzyskiwaną w opatentowanych przez producenta tubach plazmowych. Skuteczność tego rozwiązania została potwierdzona m. in. szeregiem międzynarodowych certyfikatów, testów laboratoryjnych na Uniwersytecie w Padwie oraz w środowiskach, w których na co dzień funkcjonujemy.

Technologia zimnej plazmy jest bardzo wydajna i nie wymaga aktywnego nadzoru. Zapewnienie ciągłości pracy plazmatora w pomieszczeniu pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej skuteczności dezynfekcji sięgającej 99,99%. Dzięki temu, kolonie bakterii czy wirusów nie mogą migrować lub odbudowywać się, co ma miejsce przy jednorazowych lub krótkich akcjach sanityzacji. Urządzenia Jonix są zaprojektowane do pracy w obecności ludzi, zwierząt czy roślin. Nie są również szkodliwe dla delikatnej elektroniki i nie oddziałują negatywnie na systemy wentylacyjne lub klimatyzacyjne. Są obojętne dla środowiska, ponieważ nie produkują żadnych odpadów, nie wydzielają gazów i konsumują minimalne ilości prądu elektrycznego.

technologia zimnej plazmy, schemat, reakcja wirusobójcza i bakteriobójcza

Co niszczy zimna plazma

Katedra Medycyny Molekularnej na Uniwersytecie w Padwie wykonała na zlecenie firmy Jonix szereg testów, które jednoznacznie udowodniły, że technologia zimnej plazmy w celu dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń. Redukcja badanych szczepów bakterii czy wirusów nie pozwalała koloniom na odbudowanie się, ponieważ wolne rodniki w powietrzu na bieżąco eliminowały zanieczyszczenia.

LZO

 • Toluen
 • TBA (tribromoanizol)
 • Formaldehyd
 • Octan etylu, butylu
 • Aldehyd octowy
 • Butanal
 • Dichloroetylen
 • Metylocykloheksan
 • Oktan
 • Ksylen
 • Kwasy:
 • octowe
 • propionowe
 • izomasłowe
 • masłowe
 • izowalerianowe
 • walerianowe
 • heksanowe
 • kaprylowe
 • Związki alifatyczne

Drobnoustroje

 • E. coli
 • S. aureus
 • V. alginolyticus
 • Enterococcus faecium
 • L. monocytogenes
 • Listeria innocua
 • Aspergillus flavus
 • Bacillus cereus
 • Citrobacter freundii
 • S. enteritidis
 • Clostridium
 • Salmonella typhimurium
 • S. epidermidis
 • Mycoplasma
 • M. tuberculosis
 • Legionella pneumophila
 • C. pneumoniae
 • Microccocus
 • Enterobacter

Wirusy

 • Influenza virus
 • Sars-Cov-2 (Covid-19)
 • Felines Calicivirus
 • Filovirus
 • Bunyaviridae
 • Phlebovirus
 • Orthopoxvirus
 • Ebolavirus
 • Aulovirus (APMV-1)
 • A/H5N1, H2N2
 • Henipavirus
 • Measles virus
 • HRSV
 • Human rhinovirus A/B
 • Hepatitis A virus
 • Rubivirus
 • Mumps rubulavirus
 • HPIV-1, HPIV-2
 • Rotavirus-A/B

Grzyby

 • Aspergillus
 • Penicillium
 • Cladosporium
 • Epiccocum nigrum
 • Trichoderma harizanum
 • Alternaria
 • Fusarium
 • Botrytis
 • Chaetomium
 • Claviceps purpurea
 • Stachybotrys chartarum
 • Byssochlamys fulva
 • Rhizopus spp.
 • Byssochlamys nivea
 • A. terreus
 • F. crookwellense
 • A. parasiticus
Zobacz wyniki testów

Testy i certyfikaty – technologia zimnej plazmy

jonix, technologia zimnej plazmy, skuteczność na antybiotykoodporne bakterie

Skuteczność przeciw antybiotykoodpornym bakteriom

Zespół prof. Andrea Crisanti (Katedra Medycyny Molekularnej, Uniwersytet w Padwie) sprawdził skuteczność technologii NTP zaimplementowanej w urządzeniach Jonix przeciw bakteriom odpornym na działanie silnych antybiotyków.

Uzyskane wyniki udowodniły wysoką wydajność plazmatorów, które w badanych próbkach o masach 3 gram każda zredukowały do maks. 5 jednostek algorytmicznych liczbę kolonii E. coli, A. baumannii czy P. aeruginosa. Szczepy znane są z ich odporności na terapie antybiotykowe. W celu zachowania najwyższych standardów, testy przeprowadzone zostały zgodnie z normami:

 • UNI EN 17272:2020 “Metoda automatycznej dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prądkobójcze, sporobójcze, drożdżobójcze i fagocytarne”;
 • UNI EN 14476:2019 “Ilościowy test zawiesinowy w celu oceny aktywności wirusa w środowisku medycznym – metoda testowa i wymagania”;
 • ISO 15189:2012 “Laboratoria medyczne – wymagania dotyczące wyposażenia i kompetencji pracowników”.
jonix, technologia zimnej plazmy, skuteczność przeciw covid-19, sars-cov2

Skuteczność przeciw SARS-CoV-2 (Covid-19)

Prof. Andrea Crisanti ze swoim zespołem (Katedra Medycyny Molekularnej, Uniwersytet w Padwie) sprawdził także skuteczność technologii NTP zaimplementowanej w urządzeniach Jonix przeciw niebezpiecznym wirusom.

Wynik testów potwierdził skuteczność technologii NTP (w tym przyp. w modelu Jonix Cube) przeciw wirusowi SARS-COV-2 (Covid-19) na poziomie 99,9999%. Wszystkie czynności wykonywano na wyizolowanym szczepie wirusa, w laboratoriom z 3. poziomem zabezpieczeń przeciw skażeniom biologicznym. W celu zapewnienia najwyższego standardu przeprowadzanego badania wykorzystano normy:

 • UNI EN 14476:2019 “Ilościowy test zawiesinowy w celu oceny aktywności wirusa w środowisku medycznym – metoda testowa i wymagania”;
 • UNI EN 17272:2020 “”Metoda automatycznej dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prądkobójcze, sporobójcze, drożdżobójcze i fagocytarne”.

Należy podkreślić, że korzystanie z urządzeń Jonix nie zwalnia z obowiązku przestrzegania lokalnych obostrzeń w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2.

jonix, certyfikat tuv profi hessen, technologia zimnej plazmy

Technologia zimnej plazmy – certyfikat TÜV

Oznaczenie TÜV jest symbolem zaufania i potwierdza dane deklarowane przez Jonix w katalogach i opracowaniach naukowych. Certyfikacja TÜV gwarantuje, że:

 • Deklarowane dane techniczne są zgodne z bieżącymi normami prawnymi;
 • Jakość produktów Jonix została zweryfikowania w dłuższym okresie czasu;
 • Historia napraw w okresie gwarancji była ściśle monitorowana;
 • Zweryfikowano rodzaj i ilość wykorzystanych części zamiennych;
 • Oceniono obsługę posprzedażową;
 • Dane techniczne oraz wydajność poszczególnych urządzeń Jonix zostały zweryfikowane szeregiem testów, w tym laboratoryjnych;
 • Laboratoria, w których rozwijane są osiągnięcia w zastosowaniu zimnej plazmy w urządzeniach Jonix, wdrożyły określone protokoły bezpieczeństwa i procedury prawne

Organizacja wydająca certyfikat TÜV ma ponadto prawo do przeprowadzania wyrywkowych testów zarówno w laboratoriach Jonix, jak również badać plazmatory w innych wybranych przez siebie.

jonix, ongreening, budownictwo przyjazne środowisku

Ongreening® oraz ProductMAP®

Ongreening® to niezależna platforma cyfrowa dedykowana zrównoważonemu rozwojowi tzw. zielonego budownictwa. Jej celem jest ułatwianie budowania przyjaznych środowisku obiektów poprzez szerszy dostęp do odpowiednich rozwiązań technologicznych. Od 2014 roku do tej szczytnej idei przystąpiło ponad 35 000 inżynierów i specjalistów technik budowlanych pracujących w najbardziej renomowanych biurach architektonicznych na całym świecie.

Dzięki platformie możemy mieć dostęp do innowacyjnej bazy materiałów budowlanych zwanej ProductMAP®, która pozwala na dobór produktów pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne. ProductMAP® to prawnie zastrzeżony algorytm analizujący znajdujące się w chmurze inne bazy materiałowe. Technologia używa ponad 11 000 kryteriów środowiskowych w celu oceny najtrafniejszych metod budowy i sprawdza je pod kątem zgodności z ponad 44 tzw. zielonymi certyfikatami (np. LEED, WELL, BREEAM, Estidama czy HK Beam).

Z uwagi na unikalność oraz innowacyjność tego rozwiązania, ProductMAP® zyskał oficjalne poparcie dwóch najważniejszych instytucji w obszarze zielonego budownictwa: US Green Building Council (USGBC) oraz znajdującej się w Nowym Jorku International WELL Building Institute.

jonix, certyfikat biosafe, technologia zimnej plazmy

Certyfikat Bio-Safe®

Certyfikacja Bio-Safe® jest potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów komfortu w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenia Jonix zostały przetestowane w ramach opatentowanej procedury analitycznej Bio-Safe®, która udowodniła ich wysoką skuteczność w redukcji zanieczyszczeń w powietrzu i na powierzchniach. Protokół badań zakładał m. in. testy laboratoryjne zgodne z normą UNI EN 16000 oraz UNI EN 14412. Miały one zweryfikować oddziaływanie technologii zimnej plazmy na różne próbki w kontekście usuwania patogenów z powierzchni i powietrza.

Plazmatory Jonix przeszły wszystkie wyśrubowane próby otrzymując certyfikat Bio-Safe® stanowiący czytelne i jednoznaczne potwierdzenie ich skuteczności.

jonix, znak ce

Znak CE

Produkty Jonix posiadają oznaczenie potwierdzające ich zgodność z regulacjami i dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz wydajności produktów. Niektóre z deklaracji producenta:

 • Zharmonizowania legislacja: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE;
 • Normy: 60335-1:2012+A11:2014, 60335-2-65:2003, 61000-6-3:2007+A1:2011, 55014-1:2017, 55014-2:2015, 62233:2008+AC:200.
jonix, wyróżnienie komisji europejskiej 2020, seal of excellence

Wyróżnienie – Horizon 2020

Firma Jonix została nagrodzona w 2018 roku specjalnym wyróżnieniem Komisji Europejskiej za jej wkład w rozwój badań i innowacji w ramach programu Horyzont 2020. Program pomaga naukowcom i wynalazcom w ich pracach stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. Certyfikat “Seal of Excellence” dowodzi wysokiej jakości projektu nazwanego “JONIXAirPlasma”.

jonix patenty, technologia zimnej plazmy

Technologia zimnej plazmy a ochrona patentowa

Z uwagi na zaawansowaną innowacyjność w zakresie dekontaminacji powietrza i powierzchni i zastosowanie do tego celu własnych rozwiązań, firma Jonix opatentowała szereg pomysłów. Ich zastrzeżenie w Europejskim Urzędzie Patentowym pozwoli na dalszy rozwój tej unikalnej technologii.

jonix benefit corporation, technologia zimnej plazmy
jonix benefit corporation, firma zaangażowana społecznie

Społeczne zaangażowanie

Jonix produkuje plazmatory całkowicie lokalnie, we Włoszech. Co więcej, dostawcy podzespołów technologii zimnej plazmy to uznani międzynarodowi producenci, z których wielu ma fabryki blisko siedziby firmy. To pozwala na wydatne obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Siedziba firmy Jonix znajduje się niedaleko Weneckiej Laguny, stąd zaangażowanie w przedsięwzięcia proekologiczne Clean Up Day, Plastic-Free Venice Lagoon czy współpraca z organizacjami VERITAS i Ocean Space. Podczas pandemii Covid-19 firma nieodpłatnie zwolniła część magazynów w celu ich dostosowania do wymogów szpitali tymczasowych.

dello plazmatory dezynfekcja zimną plazmą logotyp ciemny
dello, profil oferteo i fixly, odznaki i nagrody

ul. Głowackiego 33

17-300 Siemiatycze

tel. +48 85 874 20 30

info@dello.com.pl

jonix maps, aplikacja